fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการให้บริการ/นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ เป็นของและดำเนินงานโดย บริษัท เอาท์เลทฮาล์ฟ จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา”) ที่ยึดมั่นต่อการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ (รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงถึง) กำหนดพื้นฐานซึ่งเราจะใช้ในการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวมรวบจากคุณ หรือที่คุณได้ให้เราไว้ ซึ่งจะถูกดำเนินการโดยบริษัทฯ กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เรารวบรวมและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณดังที่กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ฉบับนี้

บ.เอาท์เลทฮาล์ฟ เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่มีการรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากคุณ

เราอาจจะรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่คุณให้ไว้หรือกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านบริการต่างๆ ของเรา ได้แก่ ข้อมูลที่คุณกรอกในขณะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์, การบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการของเรา, ลงทะเบียนเพื่อการประชุม, โพสข้อความ, ส่งข้อมูลหรือเพื่อขอรับบริการต่างๆ บริษัทฯ อาจขอข้อมูลขอคุณหากคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นหรือให้การสนับสนุนโดยบริษัทฯ และเมื่อคุณรายงานปัญหากับเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีการติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อและข้อมูลต่างๆ นั้นไว้

นอกจากนี้เรายังอาจขอให้คุณกรอกแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีการตอบสนองกับแบบสำรวจ

รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลปริมาณการใช้ ข้อมูลสถานที่ตั้ง เว็บบล็อก และข้อมูลสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียกเก็บเงินของคุณเองหรืออื่นๆ และแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึง

หมายเลข IP ADDRESSES

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ เพื่อการดูแลระบบและเพื่อรายงานข้อมูลในภาพรวมไปยังผู้ลงโฆษณากับเรา ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเรียกดูและรูปแบบการเรียกดูเว็บไซต์ของผู้ใช้ และไม่ได้ระบุแยกเป็นรายบุคคล

 

คุกกี้

โปรดดูนโยบายคุกกี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน คุกกี้ ของเรา

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปและเก็บไว้ที่ปลายทางที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อาจจะถูกประมวลผลโดยพนักงานปฏิบัติการนอกเขต EEA ที่ทำงานให้กับเราซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ ของเราหรือหนึ่งในหน่วยงานตัวแทนการตลาดของเราหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณได้ยินยอมกับกถ่ายโอน จัดเก็บและการดำเนินการนี้

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย เราได้ส่ง (หรือที่คุณได้เลือก) รหัสผ่านสำหรับเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านนี้ เราขอให้คุณไม่แบ่งปันรหัสผ่านนี้กับผู้อื่น

การถ่ายโอน จัดเก็บและการดำเนินการกับข้อมูลที่เราทำการรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างปลอดภัยตามกระบวนและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ทว่า การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราก็ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ของเรา ได้ การส่งข้อมูลใดก็ตามเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การนำข้อมูลไปใช้งาน

เรานำข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาจากเราได้รับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อในกรณีที่ต้องติดต่อคุณเกี่ยวกับการดำเนินการและด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เพื่อจัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราหรือที่คุณอาจสนใจให้คุณ ตามที่คุณได้แสดงความยินยอมที่จะรับการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

เพื่อกระทำการตามภาระหน้าที่ของเราที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา

เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับฟังก์ชั่นการโต้ตอบใดๆ บนเว็บไซต์ได้เมื่อคุณต้องการ

เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ ของเรา

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลให้แก่ผู้โฆษณาของเรา แต่เราอาจจะให้พวกเขามีข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ การเรียกดูและรูปแบบการเรียกดูเว็บไซต์ของผู้ใช้ และไม่ได้ระบุแยกเป็นรายบุคคล

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งหมายถึง กลุ่มบริษัทฯ ย่อย, ผู้ถือหุ้นสูงสุดรวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ย่อยของผู้ถือหุ้นนั้น

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม ดังนี้

ในกรณีที่เราใช้บุคคลที่สามในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราและ/หรือดูแลรักษาและ/หรือให้การโฆษณา/ ดำเนินการทางการตลาดและ / หรือโฮสติ้งหรือบริการทางเทคนิคอื่น ๆ

หากว่าเราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ ในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าวทราบ

หากบุคคลภายนอกเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ เก็บไว้เกี่ยวกับผู้ใช้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอนด้วย

หากเรามีหน้าที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเพื่อบังคับใช้ หรือข้อตกลงอื่นไปใช้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์, ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ และลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย

 

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยปกติเราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว (แจ้งให้ทราบก่อนการรวบรวมข้อมูล) ถ้าเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลของคุณหรือตั้งใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามแต่กรณีที่อยู่นอกขอบเขตของการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถใช้สิทธิในการป้องกันการดำเนินการดังกล่าวโดยการเลือกจากช่องข้อความในแบบฟอร์มของเรา คุณสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา outlethalf@gmail.com

 

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือคุณอาจใช้ลิงค์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ได้ เนื้อหาของนโยบาย และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น กรุณาตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม เพื่อจะได้เข้าใจถึงสิทธิและข้อผูกพันของคุณให้มากยิ่งขึ้น

 

การเข้าถึงข้อมูล

ตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (หากเราทำการจัดเก็บ) และมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงและขอแก้ไขหากข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะแจ้งลบหรือกีดกันการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลเหล่านั้น หากการกระทำนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าไร

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือตามแต่กฎหมายจะกำหนด

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ในอนาคต เราจะตีพิมพ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลงบนหน้าเว็บเพจนี้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อเราที่ outlethalf@gmail.com

program2
No Comments
Posted in:
about us & policy
All search results