fbpx

ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง ฉาบได้กี่ตารางเมตร ?

  • ปูนซีเมนต์ เสือ มอร์ตาร์ ฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง ฉาบได้ 2.56 ตารางเมตร
  • ปูนซีเมนต์ อินทรี มอร์ตาร์ M11 ฉาบสำเร็จรูป  1 ถุง ฉาบได้ 2.4-2.6 ตารางเมตร
  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ M200 ฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง ฉาบได้ 2.88 ตารางเมตร

หมายเหตุ
ฉาบที่ความหนา 10 มิลลิเมตร
เมื่อผสมเสร็จควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ผู้ผลิต

program1
No Comments
Posted in:
คำถามพบบ่อย
All search results