fbpx

ปูนซีเมนต์ ฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ฉาบได้กี่ตารางเมตร ?

  • ปูนซีเมนต์ เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ฉาบได้ 3.57 ตารางเมตร
  • ปูนซีเมนต์ อินทรี มอร์ตาร์ M13 ฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ฉาบได้ 2.4 ตารางเมตร
  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ M210 ฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ฉาบได้ 2.88 ตารางเมตร

หมายเหตุ

ฉาบที่ความหนา 10 มิลลิเมตร
เมื่อผสมเสร็จควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
ปูนฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ผู้ผลิต

program1
No Comments
Posted in:
คำถามพบบ่อย
All search results