fbpx

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีการชำระเงินกับ MaxHome

ช่องทางการชำระเงิน ในการซื้อสินค้ากับ MaxHome คือช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

1.ฝ่ายขายจะสรุปราคา ชนิดและจำนวนสินค้าเพื่อให้ท่านตรวจสอบก่อนทำการโอนชำระ

2.หลังจากที่โอนชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนผ่านช่องทางด้านล่าง หรือ แจ้งทางไลน์

 

program2
No Comments
Posted in:
about us & policy
All search results