fbpx

แผ่นผนังมวลเบา Q-CON Wall Panel

แผ่นผนังมวลเบา Q Panel น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย งานเสร็จไว หน้างานสะอาด นิยมใช้ในงานอาคารสีเขียว ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน

แผ่นผนังมวลเบา Q Panel

  • เป็นคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำเหมือนกับอิฐ Q-CON ที่มีโพรงอากาศแบบปิด
  • มีความหนาแน่นต่ำ ทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันไฟ
  • เป็นวัสดุผนังที่มีน้ำหนักเบาที่สุด ทำให้ติดตั้งได้ง่าย งานเสร็จไว ลดปัญหาแรงงาน
  • สามารถติดตั้งผนังได้ 40 ตร.ม.ต่อวัน ต่อทีม
  • แต่ยังคงความแข็งแรงเพราะเสริมด้วยเหล็กชุบกันสนิม สามารถเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตั้งได้มั่นใจ

คุณสมบัติต่างๆ ของ แผ่นผนังมวลเบา Q Panel

1. ความหนาแน่นแห้ง 600-700 กก./ ลบ.ม.
2. ความหนาแน่นใช้งาน 600-700 กก./ ลบ.ม.
3. กำลังรับแรงอัด > 40 กก./ ลบ.ม.
4. ค่าการนำความร้อน 0.115
5. ค่าการดูดกลืนน้ำ < 40% โดยปริมาตร

ตารางแสดงความยาวสูงสุดของแผ่นผนัง Q Panel ที่ความหนาต่าง ๆ

ความหนา (เซนติเมตร) 7.5 10 12.5 15 17.5 20
สำหรับผนังภายใน (เมตร) - 4.5 5.0 5.5 6.0 6.0
สำหรับผนังภายนอก (เมตร) - 4.0 5.5 5.5 5.5 6.0

แผ่นผนังมวลเบา Q Panel

  • เป็นคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำเหมือนกับอิฐ Q-CON ที่มีโพรงอากาศแบบปิด
  • มีความหนาแน่นต่ำ ทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันไฟ
  • เป็นวัสดุผนังที่มีน้ำหนักเบาที่สุด ทำให้ติดตั้งได้ง่าย งานเสร็จไว ลดปัญหาแรงงาน
  • สามารถติดตั้งผนังได้ 40 ตร.ม.ต่อวัน ต่อทีม
  • แต่ยังคงความแข็งแรงเพราะเสริมด้วยเหล็กชุบกันสนิม สามารถเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตั้งได้มั่นใจ

ขั้นตอนการติดตั้ง แผ่นผนังมวลเบา Q Panel

ข้อแนะนำ

การกำหนดขนาดของแผ่นผนัง ขึ้นอยู่กับช่วงระยะห่างระหว่างเสาที่ยึด แผ่นผนังมวลเบา Q Panel

program1
No Comments
Posted in:
แผ่นผนัง
All search results