• Description

    ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูปซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่า สุดจากประเทศอิตาลี ชุบนิเกิ้ล โครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมทำให้ปลอดสนิมตลอด อายุการใช้งาน ใช้วัสดุเทฟล่อน คุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพื่อป้องกันการรั่ว ซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลใน การบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิด สนิม

  • Specifications
    อุปกรณ์ประปา

    บอลวาล์ว