• Description

    มิเตอร์น้ำ GMK Plastic ตัวเรือนและฝาปิดผลิตจาก Nylon6 + GF ที่เป็นพลาสติกแบบ ที่ทนความดัน 17.5 bar (Kg/cm2) ทนต่อการป้องกันดูดซึมน้ำ และเหมาะสำหรับวิศวกรรม ของไหล โดยหลักการออกแบบเป็นมาตรวัดน้ำ Multi Jet ที่ภายในตัวเรือนมีสองชั้นแยกกัน โดยชุดหนึ่งเป็น ส่วนบันทึก และอีกชุดหนึ่งเป็นห้องวัดปริมาตรน้ำ

  • Specifications
    อุปกรณ์ประปา

    มิเตอร์น้ำ