• Description

  มิเตอร์น้ำ แรมโบ้  ชนิดเฟืองจักรชั้นเดียวที่มีหน้าปัดผนึกแน่นสนิท ตลอดอายุการ ใช้งาน หน้าปัดบรรจุนํ้ายากันฝ้า เพื่อให้การอ่านค่าชัดเจน ตัวเรือนทำจากทองเหลืองคุณภาพเยี่ยมด้วยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) หมด ปัญหาเรื่องรั่วซึม และปลอดสนิมเหล็ก

  วิธีการติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ถูกต้อง มาฝากกันครับ

  1. เมื่อซื้อมาตรวัดน้ำ ในชุดจะประกอบด้วย… มาตรวัดน้ำ และ ขามาตรวัดน้ำ (บรรจุมาพร้อมกันในกล่อง) ตอนจัดเตรียมให้ลองสังเกตลูกศรข้างตัวมาตรวัดน้ำดูนะครับ ชี้ไปทางไหน ทางนั้นคือทิศทางที่น้ำไหลเข้าบ้าน

  2. มาเตรียมต่อท่อ PVC เข้ากับข้อต่อ โดยก่อนต่อควรทำความสะอาดท่อ PVC บริเวณที่จะต่อกับข้อต่อก่อน หลังจากนั้นทาน้ำยาเชื่อมท่อที่ปลายท่อ รอให้น้ำยาเชื่อมท่อแห้งสนิทจึงค่อยเชื่อมกับท่อประปา

  3. จากนั้นใช้เทปพันเกลียวพันที่เกลียวของข้อต่อ ที่สำคัญ – ต้องเก็บเทปพันเกลียวให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อไม่ให้มีเศษเทปพันเกลียวไหลไปติดชุดเฟืองจักรในตัวมาตรวัดน้ำ เมื่อเปิดใช้น้ำ

  4. ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนานกับพื้น หน้าปัดมาตรตั้งขึ้น เพราะเป็นมาตรวัดน้ำออกแบบมาให้ติดตั้งในแนวราบขนานกับพื้น หากติดตั้งในแนวอื่น จะทำให้มาตรวัดน้ำอ่านค่าได้ไม่แม่นยำตามมาตรฐานนะครับ

  5. ควรติดตั้งเช็ควาล์ว หลังทางน้ำเข้ามาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาตรวัดน้ำ ซึ่งจะทำให้ตัวเลขบนหน้าปัดมาตรเดินย้อนกลับ และป้องกันการเกิด Water hemmer ซึ่งจะทำให้มาตรวัดน้ำพัง หรือระเบิดได้

  6. กรณีมีปั๊มน้ำ ควรติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ห่างจากปั๊มน้ำประมาณ 3-6เมตร เพื่อลดแรงกระแทกของแรงดันน้ำ

 • Specifications
  อุปกรณ์ประปา

  มิเตอร์น้ำ