• Description

    มิเตอร์น้ำ WVM ASAHI ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นมาตรวัดน้ำ สำหรับใช้ในระบบประปาโดยเฉพาะ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มาตรวัดน้ำ อาซาฮี ขับเคลื่อนด้วยระบบใบพัดแบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ตัวเลขบอกปริมาตร

  • Specifications
    อุปกรณ์ประปา

    มิเตอร์น้ำ