• Description

    สวิงเช็ควาล์ว คือ วาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ ทำหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลได้ในทิศทางเดียว การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ น้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า ถ้ามีแรงดันน้ำของน้ำไหลย้อนกลับลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันที สวิงเช็ควาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมและแรงดันน้ำ