• Description

  เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า สำหรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

  การเตรียมพื้นผิว

  – สำหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
  – สำหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวโดยขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออก
  แล้วปูใหม่ กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิว
  ออกให้หมด
  – ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำ สูง) จำ เป็นต้องทำ ให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่มและซึมซับน้ำ
  ให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
  – ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน
  (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

  การผสม เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

  ผสมกาวซีเมนต์ ลงในน้ำ ด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วน
  กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย
  แล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำ ไปใช้งาน

  การปูกระเบื้อง

  1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
  2. ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อคุณสมบัติป้องกันคราบขาว
  3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
  4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด
  5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
  6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำ การยาแนว

 • Specifications
  ประเภทปูนซีเมนต์

  ปูนกาวซีเมนต์