- 16 %

163 อาร์โก้ เอ็กซ์แพนด์ชั่น 3/8นิ้วx4ฟุตx7ฟุต ขนาด 10 mm.

 • Description

  163 อาร์โก้ เอ็กซ์แพนด์ชั่น 3/8นิ้วx4ฟุตx7ฟุต ขนาด 10 mm. / แผ่น

  แผ่นชานอ้อยอาบยางมะตอย ใช้กั้นรอยต่อถนนคอนกรีต (Joint filler) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ขนาด 3/8" x 4" x 7"

  ลักษณะและคุณสมบัติ
  อาร์โก้ เอ็กชแพนด์ชั่น จอยนท์ ฟิลเลอร์
  เป็นแผ่นใยพืชอาบด้วยแอสฟัลท์ที่มีคุณภาพ อัดเป็น
  แผ่นใช้สำหรับกั้นรอยต่อคอนกรีตแบบ EXPANSION
  JOINT เพื่อรองรับการขยายตัวและหดตัวของคอนกรีต
  สำหรับงานพื้นและถนนควรใส่เผ่น อาร์โก้ เอีกชแพนด์ชั่น
  จอยนท์ ฟิลเลอร์ ให้ต่ำกว่าระดับพื้นผิวประมาณ
  1/2" แล้วจึงยารอยต่อดอนกรีตด้วย A-H Rubber
  Asphalt Joint Sealer (H.P.) No.164
  คุณสมบัติ
  - รับแรงอัดได้สูง
  - มีความยืดหยุ่นสูง สามารถคืนตัวได้มากกว่า 75%
  - ไม่ผุเปื่อยง่าย ปลอดภัยจากมอด ปลวก
  - คงทน ต่อสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
  - ทนทาน ใช้งานสะดวก
  - ดูดซึมความขึ้นต่ำ
  ขนาด
  - ความกว้าง 4 ฟุด ความยาว 7 ฟุด ต่อแผ่น
  ความหนา 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว