- 23 %

สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S สีทารองพื้น 1 กล.

  • Description

    สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S เป็นผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นสีเทา ก่อนลงสีจริงโทนสีเข้ม การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด และทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง หลังจาก NP100S สีทารองพื้น แห้งสนิทแล้วจึงค่อยทาสีจริงทับ