- 28 %

สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น 1 กล.

  • Description

    สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW เป็นผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นสีขาว ก่อนลงสีจริงโทนสีอ่อน และป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด และทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง หลังจาก NP100SW แห้งสนิทแล้วจึงค่อยทาสีจริงทับ เนื่องจากเป็นซีเมนต์เบสที่ละเอียด