- 4 %
 • Description

  อิฐมวลเบา ไทคอน 20x60x20 cm. ซุปเปอร์โปร เป็นคอนกรีตมวลเบา หรือ อิฐมวลเบา แบบมีฟองอากาศ อบไอน้ำ ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมัน ที่ได้รับการยอมรับในประเทศชั้นนำทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทย ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เป็นเวลานาน กว่า 10 ปี มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม มอก.1505-2541 ชั้นคุณภาพ4 (ดีที่สุดในประเทศไทย)

   

   

   

   

 • Specifications
  ขนาด อิฐมวลเบา

  20x60x20 cm.