fbpx

คอนกรีต ผสมเสร็จ ปูนสำเร็จ ปูนผสมเสร็จ

ประเภท คอนกรีต ผสมเสร็จตามการใช้งาน

ประเภท คอนกรีต 1.คอนกรีต มาตรฐาน คือ คอนกรีตปกติที่นิยมใช้กันทั่วไป ถูกออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คอนกรีตประเภทนี้เหมาะสำหรับงานในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น 2.คอนกรีต กันซึม เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความทึบน้ำ น้ำจึงซึมผ่านได้ยากหรืออัตราการไหลผ่านของน้ำเป็นไปได้ช้า เป็นคอนกรีตที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการคุณสมบัติด้านการกันซึม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำ หรือจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือความชื้นโดยตรง เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำ พื้นดาดฟ้า พื้นระเบียง ห้องใต้ดิน เป็นต้น 3.คอนกรีต ไหลลื่นเทง่ายซุปเปอร์พลัส เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความไหลลื่นสูง สามารถไหลเข้าแบบได้ง่ายขึ้น จึงเทคอนกรีตได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ส่งผลให้งานเสร็จเร็วขึ้น (สามารถลดจำนวนคนงานได้) สำหรับช่างที่รู้สึกว่าคอนกรีตมาตรฐานนั้นมีความหนืดและเทยาก สามารถเลือกใช้คอนกรีตประเภทนี้ที่มีราคาใกล้เคียงกัน แต่มีความเหลวกว่า เทง่าย และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำระหว่างเทคอนกรีตที่หน้างาน จึงช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาการแตกร้าว…
ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength) คืออะไร?

ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength) คืออะไร?

ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength) คืออะไร? Strength หรือค่ากำลังอัดคอนกรีต คือค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงของคอนกรีต มีหน่วยวัดเป็น แรง / พื้นที่ (กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตรหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษคือ Ksc) โดยตัวเลขที่มากขึ้นหมายถึงค่าความแข็งแรงที่สูงขึ้น การหาค่ากำลังอัดคอนกรีตสามารถทำได้โดยการนำชิ้นตัวอย่างคอนกรีตที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. หรือทรงลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มาออกแรงกดด้วยเครื่องทดสอบจนแตก ซึ่งจะได้ค่าแรงกดออกมาเมื่อนำไปหารด้วยขนาดหน้าตัดของชิ้นตัวอย่างก็จะได้ค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตนั่นเอง ทั้งนี้ค่า Strength จะถูกระบุในแบบก่อสร้างโดยวิศวกรโครงสร้างโดยอาคารแต่ละประเภทจะมีการกำหนดค่า Strength แตกต่างกันไปตามประเภทของอาคารและลักษณะการใช้งาน
ชนิดของคอนกรีต จะแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท

ชนิดของคอนกรีต จะแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท

ชนิดของคอนกรีต โดยทั่วไปแล้วคอนกรีตที่ใช้ในงานโครงสร้าง ใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. คอนกรีตล้วน (Plain Concrete) เป็นคอนกรีตอย่างเดียวที่ปราศจากวัสดุอื่นใด เหมาะสมกับโครงสร้างที่รับแรงอัดอย่างเดียว เช่น คอนกรีตที่เป็นแท่งใหญ่ (Mass Concrete) กำแพงกันดินแบบน้ำหนักถ่วง (Gravity Retainning Walls) 2. คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete) เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมเพื่อให้สามารถรับแรงอัด และ แรงดึงมากขึ้น มักนิยมใช้ในการก่อสร้างประเภทโครงสร้างอาคาร เสา คาน พื้น และ ฐานราก ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน 3. คอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete) เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้เทคนิคลวดรับแรงดึงสูง (Tendon) และถ่ายแรงค้างไว้ในเนื้อคอนกรีต ทำให้โครงสร้างสามารถต้านทานต่อโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนได้ 4. คอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) คือคอนกรีตที่มีความหนาแน่น หรือ หน่วยน้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มีค่าประมาณ 400…
คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร ?

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร ?

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร สมัยก่อนการที่จะทำคอนกรีตขึ้นมาใช้ในงานก่อสร้างค่อนข้างยุ่งยากโดยผู้รับเหมาจะต้องเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีตมา แล้วจึงจัดการหาเครื่องผสมปูนและทีมงานเพื่อทำการผสมส่วนประกอบต่างๆ แต่ในปัจจุบันสะดวกขึ้นมาก เพราะมีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขึ้นมาใช้ ซึ่งก็คือคอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงาน และถูกนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จก็คือ 1.เวลาและสถานที่ในการก่อสร้างมีขนาดที่จำกัด 2.แรงงานหรือทีมงานในการผสมที่มีความชำนาญในปัจจุบันหายากขึ้น 3.วงการก่อสร้างมีความต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงขึ้น กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานนั้น กระบวนการจะเริ่มต้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ หิน ทราย ว่าเลือกมาจากแหล่งที่มีคุณภาพดีและถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ จากนั้นจึงนำมากองและเก็บไว้ไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกบรรจุไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะพิเศษเฉพาะอย่างมิดชิดด้วยเช่นกัน จากนั้นวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการนำหิน ทราย และปูนซีเมนต์ ไปชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่ง ซึ่งต้องได้น้ำหนักถูกต้องตามที่กำหนดไว้ และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความชื้นของหินกับทรายด้วย เพราะหินกับทรายอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่กำหนดไว้หรือสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) ซึ่งจะต้องปรับน้ำหนักหินกับทรายและน้ำให้ถูกต้องเสียก่อน ในส่วนของน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกนำไปวัดปริมาตร แล้วจึงค่อยนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่ให้ความแม่นยำ สม่ำเสมอและรวดเร็ว จากนั้นคอนกรีตที่ผ่านการผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกลำเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อนำไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆต่อไป ข้อดีของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 1.คุณภาพของคอนกรีตตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง เนื่องจากกระบวนการผลิตของคอนกรีตผสมเสร็จจะมีการวัดปริมาณ ของส่วนผสมให้ตรงตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้ 2.สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผสมมีความแม่นยำ เพราะใช้เครื่องชั่งและเครื่องตวงในสัดส่วนที่ได้มาตราฐาน 3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอส่งผลให้การผสมคอนกรีตผสมเสร็จนั้นสามารถที่จะผลิตคอนกรีตได้ง่าย และการเทคอนกรีตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการผสมคอนกรีต และช่วยลดจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผสมและเทคอนกรีตอีกด้วย…
ความรู้เรื่องของ “คอนกรีต” MAXHOME จะช่วยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่าย ๆ

ความรู้เรื่องของ “คอนกรีต” MAXHOME จะช่วยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่าย ๆ

ความรู้เรื่องของคอนกรีต MAXHOME จะช่วยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่าย ๆ ในยุคปัจจุบันนี้ หันไปทางไหนเราก็จะพบเห็นอาคารตึกราบ้านช่อง ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายตามความเจริญของโลก แต่หากเรามองดีๆ จะเห็นว่าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยนี้ล้วนแต่มีคอนกรีตเป็นส่วนผสมในทุกๆ ส่วน เริ่มตั้งแต่ฐานราก เสา คาน หรือแม้กระทั่งพื้น สาเหตุที่คนนิยมใช้คอนกรีตมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างอาคารเนื่องจากสะดวกและประหยัดเวลา และประกอบกับปัจจุบันการสร้างอาคารก็ง่ายดายเหลือเกิน เพียงแค่ยกโทรศัพท์ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ พักเดียวก็มีช่างมายืนรอพร้อมทำงานแล้ว เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากเลยทีเดียว แต่ถึงจะสะดวกสบายเราก็ไม่ควรละเลย เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าช่างเหล่านั้นจะใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไป เพื่อให้งานที่ออกมาได้มาตรฐานหรือไม่ ดังนั้น MAXHOME จึงขออาสาพาท่านมาทำความรู้จักกับคอนกรีต เพื่อให้คนธรรมดามีความเข้าใจเรื่องคอนกรีตมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นช่างเองก็ควรมีความรู้เรื่องคอนกรีต เพราะถ้าหากคุณรู้จักผลิตภัณฑ์คอนกรีตมากพอ คุณก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้างของคุณได้ คอนกรีตคืออะไร ? หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าคอนกรีตคืออะไร MAXHOME จะบอกให้ว่าแท้ว่าจริงแล้วคอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมหรือเพิ่มเข้าไปสําหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จ…
คอนกรีต

คอนกรีต

MaxHome.co ขายส่ง คอนกรีต บริการส่งด่วนถึงหน้างาน ร้านค้า ส่งตรงถึงหน้างานด้วยทีมงานมืออาชีพ จัดส่งตรงเวลา สะดวกรวดเร็ว จัดส่งคุ้มค่าและประหยัดที่สุด คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม เช่น หิน ทราย หรือ กรวด และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้า ๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่าคอนกรีต กำลังอัด (KSC) ขนาดปูน (กก./ลบ.ม.) ลูกบาศก์ ทรงกระบอก 180 140 250 210 180 275 240 210 300 280 240 325 300 250 335 320 280 350 350 300 375 380 320 400 400 350 420 420…
All search results