- 21 %
 • Description

  อิฐมวลเบา ไทคอน 7x60x20 cm. มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่า ได้แก่ น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง อีกทั้งป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่า ทำให้ลดอุณหภูมิภายในและประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารได้มากขึ้น ขนส่งสะดวก ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว จากคุณสมบัติเด่นดังกล่าว ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแรงงานในการก่อสร้าง และไม่มีสารพิษหรือสารอินทรีย์ตกค้างช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

 • Specifications
  ขนาด อิฐมวลเบา

  7x60x20 cm.